Top Page

بانکداری : neteller ---> 1 بینگو

بانکداری : neteller    Neteller : (وب کیف پول) کیف پول مجازی امن و مطمئن، استفاده شده توسط میلیون ها نفر، این امکان را برای بازیکنان به برداشت، سپرده ها و نقل و انتقالات به راحتی.