Top Page

بانکداری : sofortuberweisung

0 نتایج: از کشورها United states

بانکداری : sofortuberweisung    Sofort Uberweisung : (بانک) با دسترسی به بانک های مختلف در اتریش و آلمان، SOFORT اجازه می دهد تا بازیکن را به فوری در زمان واقعی نقل و انتقالات آنلاین بانک. معاملات با استفاده از یک سیستم PIN به آن را امن و مطمئن تصدیق شده است.