Top Page

شرط بندی در رولت

یکی از محبوب ترین بازی ها در یک کازینو رولت است. از آن آسان است برای یادگیری، هیجان انگیز است و ارائه می دهد برخی پرداخت های بزرگ است.ایده آل برای قماربازان تفریحی و جدی به طور یکسان، این مقاله است که در سابق، بازیکنان با هدف که می خواهند به بازی رولت اما مطمئن نیستید از آنچه به شرط بندی در میو آنچه را که ایستاده به نفع اگر تعداد آنها به معنای واقعی کلمه آمده است.

شرط در دو guises آمده است، در داخل شرط و شرط خارج و شرایط را به مکان های که در آن شما محل تراشه های خود را در ارتباط است. شرط خارج به طور کلی ارائه بهترشانس، اما پرداخت کمتر و تقریبا همیشه فرمان یک شرط بندی بالاتر از یکی از داخل جدول.

شرط خارج محبوب عبارتند از شرط بندی در مورد اینکه آیا توپ را در رنگ قرمز یا سیاه زمین، که هر دو پرداخت 1: 1 و شانس برنده شدن در برابر 1.111: 1. دیگرشرط خارج محبوب، که ارائه پرداخت و احتمال برنده شدن همان، شرط بندی بر روی توپ فرود بر روی شماره 1-18 یا 19-36 و همچنین یک فرد و یا حتیعدد. پرداخت کمی بهتر است، 2: 1، می توان با شرط بندی بر روی ستون یا اول، دوم و سوم ده ها تن بود. شانس در برابر برنده این شرط نیز کمیرا افزایش می دهد به 2.167: 1

در داخل شرط هستند که در آن پرداخت پول بزرگ می باشد، با شروع با یک ماموت 35: 1 اگر زمین های توپ بر روی یک تعداد خاصی از انتخاب شما. شانس ایناتفاق می افتد 37: 1 و برتری خانه یک مزیت بزرگ است. شرط بندی بر روی یک خیابان، که سه عدد هم به صورت افقی مانند 1،2،3 یا 4،5،6 بازده 11: 1،شرط بندی در گوشه ای از چهار عدد می پردازد 8: 1، در حالی که شرط بندی بر روی هر دو عدد مجاور خوبی برای 17: 1 است.

صدها نفر از وب سایت وجود دارد که ارائه اسرار رولت با توصیفات از مشتریان به ظاهر شاد وجود دارد. بدون شکست من تک تک می گوینداز این سایت یا کلاهبرداری که مایل به جزئیات کارت اعتباری خود را، در حال فروش یک کتاب یا کتاب های الکترونیکی با اطلاعات بی معنی در آنها و یا به مرتبطوابسته. هیچ راه شما می توانید هر بازی کازینو در دراز مدت ضرب و شتم تا پول خود را در لقب و وعده ثروت را هدر ندهید وجود دارد.
صفحه تصادفی
Bovada Casino