Top Page

اسلات ماشین‌های ویدئویی : 5 قرقره - 15 خط

Titans of the Sun Hyperion

Titans of the Sun Hyperion


بازی بصورت رایگان در << Titans of the sun hyperion >>


بازی آنی رایگان : خیر

Titans of the sun hyperion
ویژگی‌ها
ادیتور/نرم‌افزار Microgaming
قرقره‌ها 5
خطوط پرداخت 15
ضربات هدف 11526
تم‌های اسلات ماشین‌ها اساطیر یونانی  ماجراجویی  Gods
اسپین رایگان بله


بازی بصورت رایگان در Titans of the Sun Hyperion, ادیتور/نرم‌افزار Microgaming, اسلات ماشین‌های ویدئویی 5 قرقره - 15 خط, بازی‌های کازینو